Shopping Cart

Krepšelyje nėra produktų.

GRĄŽINIMO IR GARANTIJOS TAISYKLĖS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;
grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko prekių grąžinimo tvarkos.
Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į artimiausią UAB „DIVER.LT“ parduotuvę pažymėtą „DIVER.LT“ prekiniu ženklu arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (prekių) grąžinimo dienos.
Pinigai už grąžintas prekes sumokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Šios garantijos sąlygos galioja prekėms, įsigytoms „DIVER.LT“ parduotuvėse. Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos.

Garantiniu laikotarpiu prekės gedimas, jeigu jis atsirado ne dėl kliento kaltės, šalinamas tik specializuotame ir gamintojo įgaliotame servise. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurio metu klientas negalėjo naudotis preke dėl jos trūkumų.

Sugedusi prekė keičiama arba už ją grąžinami pinigai, jei gedimo negalima pašalinti. Jeigu prekei nustatomas mažareikšmis gedimas, pinigai už prekę nėra grąžinami*.

Atlikus garantinį aptarnavimą arba pakeitus sugedusią prekę nauja, garantijos sąlygos prekei galioja likusį garantijos laiką.

Garantija nėra taikoma:

Prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar sąmoningai sugadinta.
Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
Prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
Prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame ir įgaliotame gamintojo servise.
Prekei su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis.
Prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių.
Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.).
Prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų, vabzdžių ir kt.
Prekei, kuri skirta asmeniniam naudojimui, o buvo naudojama verslo veiklai vykdyti.
Prekei, jei klientas nepateikė prekės pirkimą-pardavimą iš „DIVER.LT“ parduotuvės patvirtinančio dokumento (kasos kvito, PVM sąskaitos-faktūros, lizingo sutarties ir pan.).
Prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių bei medžiagų naudojimo.
Prekės susidėvinčioms detalėms (laidams, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir kt.).
Informacijai, saugomai informacijos nešikliuose.
Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
Ekrano subraižymams, dėmėms, kompiuterio dugno kojelėms bei korpuso įlenkimams, kurie nesumažina įrenginio funkcionalumo.
Garantinio aptarnavimo sąlygos:

Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo klientas gali kreiptis į bet kurią „DIVER.LT“ parduotuvę arba į „DIVER.LT“ darbuotojų nurodytą specializuotą ir gamintojo įgaliotą servisą.

Klientas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės pirkimą-pardavimą iš „DIVER.LT“ parduotuvės patvirtinančio dokumento originalą (kasos kvitą, PVM sąskaitą-faktūrą, lizingo sutartį ir pan.) arba tinkamai pažymėtą jo kopiją (dokumento kopijoje turi būti nurodyta: kopiją išdavusio parduotuvės darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data bei antspaudas (jei parduotuvė turi antspaudą)) ir kitus prekės dokumentus, kurių reikalauja pardavėjas.

Garantiniam aptarnavimui prekė yra priimama, surašant prekės priėmimo-perdavimo aktą (2 egz.).

Tik klientas, kuris prekę pristatė garantiniam aptarnavimui, gali ją atsiimti bei reikšti pretenzijas dėl prekės garantinių įsipareigojimų. Jeigu prekę atsiima kitas (ne prekę pristatęs) asmuo – prekės priėmimo-perdavimo akte turi būti nurodyta, kad prekę atsiims konkretus kitas asmuo.

Jeigu klientas praranda prekės priėmimo-perdavimo aktą, jis privalo atvykti į „DIVER.LT“ parduotuvę, kurioje paliko prekę ir su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

„DIVER.LT“ parduotuvių ir prekių garantinį remontą atliekančių specializuotų ir gamintojo įgaliotų servisų darbuotojai turi teisę reikalauti, kad prekę atsiimantis klientas patvirtintų savo tapatybę (pateiktų pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).

Garantiniam aptarnavimui klientas turi pristatyti prekę saugiai supakuotą, kad transportavimo metu ji nebūtų pažeista. Rekomenduojama prekę pristatyti gamyklinėje pakuotėje.

Klientas, atsiimdamas prekę po garantinio aptarnavimo, turi patikrinti, ar jam grąžinama visa remontui pristatytos prekės komplektacija. Vėliau pardavėjas dėl komplektacijos trūkumo pretenzijų nepriima.

Iš serviso perduota prekė „DIVER.LT“ parduotuvėje saugoma 3 mėnesius. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo klientui dėl prekės atsiėmimo dienos. Per šį laikotarpį klientui neatvykus jos atsiimti, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti.

Priėmus prekę siuntimui į specializuotą ir gamintojo įgaliotą servisą, klientui pakaitinė prekė neišduodama.

Garantijos terminai:

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.

*Pastaba: Pardavėjas nustatydamas, ar daikto gedimas yra mažareikšmis, remiasi mažareikšmiškumo nustatymo kriterijais: įvertina, ar tai yra esminis daikto defektas, kiek užtruktų laiko tą daiktą sutaisyti, kada atsirado daikto trūkumai (ar baigiantis daikto garantijos terminui, ar iškart po jo įsigijimo), ar dėl atsiradusio defekto tuo daiktu iš esmės galima naudotis, kiek kainuos jį pataisyti ir t.t. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įmonės mažareikšmių gedimų sąrašų neprivalo sudarinėti.

Dėl prašymų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai:

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt ).

Prašymą/skundą dėl „DIVER.LT“ parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, www.vvtat.lt) bei jos teritoriniams padaliniams apskrityse(http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html).